Algemene Voorwaarden

Deelname

Deelname aan de geboden programma's is altijd op eigen risico. Zorg dus dat je bij aanvang van de cursus gezond bent. Bij twijfel: raadpleeg je (huis)arts.

Informeer altijd bij je (huis)arts of je mag deelnemen bij:
• Hartproblemen
• Hoge bloeddruk
• Medicijngebruik
• Zwanger of net bevallen
• Spier-, bot-, pees- of gewrichtsafwijkingen

Sla een les over als je koorts, grieperig of ziek bent. Neem je eigen verantwoordelijkheid en neem geen onnodige risico's.

• Betaling dient voor aanvang van het programma te zijn overgemaakt op de aangegeven rekening. Deelname aan het programma is niet mogelijk bij niet tijdige betaling.
• Bij het onverhoopt niet doorgaan van een programma zal het lesgeld terug worden betaald.
• De trainingsdata worden vooraf bekend gemaakt.
• Bij In4health kunnen geen proeflessen worden gevolgd, tenzij anders is overeengekomen. In4health is gerechtigd, bij onverhoopt te weinig (minder dan drie) deelnemers aan het programma, het programma te annuleren.
• Deelname kan alleen na het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Deze dient voor aanvang van het programma in het bezit te zijn van In4health. Door het inschrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
• Bij afwezigheid kan in overleg met In4health bekeken worden of de training op een ander tijdstip kan worden ingehaald. De uiteindelijke beslissing ligt bij In4health.
• Lesgeld wordt niet gerestitueerd (geheel of gedeeltelijk) als een deelnemer met het programma stopt.
• Bij ziekte kan in overleg met In4health het programma worden gestaakt, restitutie kan alleen als hiervoor een aantoonbare medische reden is. Restitutie vindt plaats over de resterende weken van het programma.
• Tarieven kunnen worden aangepast, op de website is altijd het juiste tarief zichtbaar. Bij een verhoging zal in4health dit één maand van tevoren op de website kenbaar maken.
• Trainingen gaan niet door op officiële feestdagen, zomervakantie (3 weken) en overige schoolvakanties. In overleg met In4health kan hier een uitzondering op worden gemaakt.
• In4health is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen of mogelijke blessures of ongevallen, die de deelnemer tijdens het beoefenen van het programma kunnen overkomen.
• Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.
• Tijdens het trainen in de avonduren of met schemering is het dragen van een fluorescerend hesje altijd verplicht.
• Een strippenkaart wordt verstrekt als de verschuldigde vergoeding is voldaan.
• In4health heeft het recht om iemand zonder opgaaf van redenen niet te laten deelnemen aan een programma of een strippenkaart te verlenen.
• Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
• In4health is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
• In4health is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
• Nederlands Recht is van toepassing.

Specifiek voorwaarden strippenkaart

Als je niet kunt deelnemen aan een training, geeft dit dan zo snel mogelijk door maar uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training. Bij het niet tijdig afmelden, zal er een strip in rekening worden gebracht.
• Per persoon worden er maar maximaal 2 strippen per week in rekening gebracht. Een week begint op maandag en eindigt op zondag.
• Een strippenkaart wordt niet gerestitueerd (geheel of gedeeltelijk) als een deelnemer met het programma stopt.
• Op een strippenkaart zullen de soort training, de begin,- en einddatum en uw naam worden gezet.
• De strippenkaart vervalt 1 jaar na de genoemde uitgifte datum, of als aan het aantal traingingen is voldaan.
• De strippenkaart vervalt 1 jaar na de genoemde uitgifte datum, of als aan het aantal trainingen voldaan is. Indien de strippenkaart na 1 jaar is verlopen en er is nog niet voldaan aan het aantal trainingen, dan is er geen restitutie mogelijk.
• In4health neemt in haar administratie op hoeveel trainingen je heb gehad. Het is altijd mogelijk om je saldo op te vragen.
• De strippenkaart is persoonsgebonden en kan dus niet door een persoon anders dan jezelf worden gebruikt.
• Het is verboden om de strippenkaart door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming van In4health.
• De strippenkaart dient vooruit te worden betaald.